Omaha Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site. en-us https://omahasystem.nl/rss.rss (c) 2021 Generated by SmartInstant Wat de wijkverpleging kan leren van de huisarts op het gebied van data: ‘Betrek mensen van de werkvloer.’ https://omahasystem.nl/nieuws-data-wijkverpleging-marieke-perry.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Thu, 14 Oct 2021 16:59:53 GMT Wat de wijkverpleging kan leren van de huisarts op het gebied van data: ‘Betrek mensen van de werkvloer.’ GUID-1876881413E642C4AAF7B5A8287D895A Scholingsdag voor scholingsbureaus, interne trainers en scholen https://omahasystem.nl/agenda-scholingsmiddag-scholingsbureaus.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 11 Oct 2021 08:44:49 GMT Op donderdag 11 november 2021 organiseren we een online scholing voor scholingsbureaus, interne trainers van zorgorganisaties en scholen die bij- en nascholing bieden. Onderwerp van de scholing is: 'hoe neem je e-health interventies op in Omaha System?'. GUID-13C0257BCB9645D2B7177E2A924B5CED Overzicht screeningsinstrumenten: geef je mening https://omahasystem.nl/nieuws-signaleringsintrumenten-overzicht.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 06 Oct 2021 16:16:07 GMT We hebben een overzicht gemaakt met de meest voorkomende signalerings- en meetinstrumenten. Als basis hebben we gekozen voor een risicosignalering om gezondheidsrisico's eenvoudig te signaleren. GUID-DEEFA93577E04ADE89960B4DAAA414F3 Hoe gebruik je de kenmerken van de zorgvrager: actueel, potentieel of gezondheidsbevordering? https://omahasystem.nl/nieuws-kenmerken-actueel-potentieel-gezondheidsbevordering.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 15 Sep 2021 18:48:59 GMT Een gezondheidsprobleem of een zorgvraag heet in Omaha System ‘aandachtsgebied’. Per aandachtsgebied voeg je kenmerken toe om de zorgvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Er zijn twee soorten kenmerken. Namelijk wie is de zorgvrager en wat voor soort zorgvraag is het? Voor de zorgvrager kies je dan voor: individu, leefeenheid of gemeenschap. Voor de zorgvraag kies je voor: actueel, potentieel of gezondheidsbevordering. GUID-05C418A4E0A049788C93F7263DEAB70E Hoe gebruik je de kenmerken van de zorgvrager: individu, leefeenheid of gemeenschap? https://omahasystem.nl/nieuws-gebruik-kenmerken-individu-leefeenheid.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 06 Sep 2021 11:10:13 GMT Een gezondheidsprobleem of een zorgvraag heet in Omaha System ‘aandachtsgebied’. Per aandachtsgebied voeg je kenmerken toe om de zorgvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Er zijn twee soorten kenmerken. GUID-023655BB624B4C5EA4F1DAB73D416D64 Hoe kun je eHealth interventies opnemen in je zorgplan met Omaha System? https://omahasystem.nl/nieuws-ehealth-casus-robot-tessa.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 30 Aug 2021 08:56:01 GMT EHealth interventies die je inzet om de gezondheid of het welzijn van je cliënt te bevorderen, kun je opnemen in het zorgplan. We beschrijven hier een voorbeeld met de inzet van robot Tessa. GUID-36EBE51434C34589B8BB901408980D37 Weinig gebruikte aandachtsgebieden in Omaha System https://omahasystem.nl/nieuws-weinig-gebruikte-aandachtsgebieden.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 05 Jul 2021 08:34:07 GMT De aandachtsgebieden ‘persoonlijke zorg', 'medicatie' of 'cognitie' komen in de meeste zorgplannen wel voor. Maar denk je er ook wel eens aan om het aandachtsgebied 'sociaal contact' of 'rouw' te kiezen? GUID-47E66B6C20CE4AD39FFAB09BC0807FC1 Data uit Omaha System: ‘Biedt unieke kansen voor organisatie integrale zorg’ https://omahasystem.nl/nieuws-data-peter-bruijniks.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 31 May 2021 10:10:30 GMT ‘Organisaties die wijkverpleegkundige zorg bieden, kunnen met data hun zorgproces verbeteren en steviger inzetten op integrale zorg’, zegt Peter Bruijniks, bestuurslid van stichting Omaha System Support. ‘Zij kunnen hun werk beter onderbouwen aan financiers, waardoor zij mogelijk minder gehinderd worden door financiële schotten.’ GUID-FC83C2EB6CF6403A910AE88510D72B37 Adviseur Marieke Goris: 'Ik ben ontzettend trots op alle mensen die nog overeind staan' https://omahasystem.nl/nieuws-corona-herstelzorg-wijkverpleegkundige.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 12 May 2021 09:02:18 GMT Adviseur Marieke Goris viel vorig jaar tijdelijk in als wijkverpleegkundige. GUID-231EF41F807B4186AF60709FDF15BEFD ‘Als beroepsgroep heb je met behulp van data meer invloed op het beleid dat in de zorg wordt gemaakt.’ https://omahasystem.nl/nieuws-data-wijkverpleging-beleid.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 10 May 2021 09:53:29 GMT Zo’n 80 tot 85 procent van de wijkverpleegkundigen gebruikt Omaha System. Data uit dit classificatiesysteem kunnen daardoor gebruikt worden voor inzicht en verbetering van de zorg. GUID-0B52AC19EBA84F528E2D05D5D1F2E940 Concrete doelen formuleren met het Omaha System https://omahasystem.nl/nieuws-concrete-doelen-omaha-system.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 29 Mar 2021 08:15:17 GMT Om goede zorg te leveren is het belangrijk om concrete en haalbare doelen af te spreken met je cliënt. Een veelgebruikte methode hiervoor is het SMART-principe. Het is niet verplicht om specifiek deze methode te gebruiken. Waar het om gaat is dat je concrete en haalbare doelen formuleert. Hoe je dat doet, kan op meerdere manieren. GUID-3C6ED7C6DCDE4D3F9257A666BBC69662 Studiemateriaal Omaha System vanaf nu beschikbaar in Digibib Consortium Beroepsonderwijs https://omahasystem.nl/nieuws-studiemateriaal-digibib-consortium-beroepsonderwijs.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 01 Feb 2021 11:36:03 GMT Stichting Omaha System Support heeft afspraken gemaakt met het Consortium over het aanbieden van studiemateriaal in Digibib, de digitale leerbibliotheek van het Consortium. GUID-36C98900D64E4A5E906C7FA9AEAF830C Stichting Omaha System Support zoekt een nieuw bestuurslid https://omahasystem.nl/Stichting-Omaha-System-Support-zoekt-een-nieuw-bestuurslid.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Tue, 01 Dec 2020 09:39:37 GMT Wil jij meedenken over en meesturen aan kwaliteitsverbetering? Word dan bestuurslid van de Stichting Omaha System Support. GUID-93E9E76CC0704290A8E7F1D47D36BC78 Voorzitter Inge Borghuis: leren van je vak! https://omahasystem.nl/nieuws-inge-borghuis-kwaliteit-zorg-data.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 07 Oct 2020 08:41:55 GMT De kwaliteit van zorg verbeteren door data te gebruiken. Dat ziet voorzitter Inge Borghuis van de stichting Omaha System Support als belangrijkste opgave voor de komende jaren. GUID-9FA757A878BC47358036A1734AC3F8C0 Ledenweek 2020 https://omahasystem.nl/nieuws-ledenweek-2020-presentaties.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 05 Oct 2020 14:08:09 GMT Bekijk hier de presentaties van de Omaha System ledenweek 2020. GUID-D704E2D9C1B34D1CA0D8BF66A58C7659 Wijkverpleegkundigen zien belang data, maar gebruiken ze nog weinig https://omahasystem.nl/onderzoek-wijkverpleging-data.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Tue, 11 Aug 2020 09:10:25 GMT Wijkverpleegkundigen weten dat het Omaha System zorginhoudelijke data oplevert en dat die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van zorg. Toch maken zij daar nog maar weinig gebruik van. Dat blijkt uit onderzoek van twee studenten Verpleegkunde van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, in opdracht van de Stichting Omaha System Support. Zij onderzochten de ervaringen en behoeften van wijkverpleegkundigen met zorginhoudelijke data uit het Omaha System. GUID-A23002B28D7C46AAB0961E987B3F8D16 Omaha System kan ondersteunen in aandacht voor welbevinden https://omahasystem.nl/onderzoeksrapport-aandacht-welbevinden-chantal-zuizewind.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Mon, 03 Aug 2020 11:22:35 GMT 'Aandacht voor welbevinden is er wel in het verpleeghuis,’ vertelt onderzoeker Chantal Zuizewind. ‘Toch gaat het vaak om eenmalige acties die niet geborgd zijn in het methodisch werkproces. De vraag is dan ook hoe je continuïteit in aandacht voor welbevinden kan bereiken. En hoe Omaha System daarin kan faciliteren.’ GUID-0964115E69A347F5B370E3799B5AB843 Eenheid van taal stapje dichterbij https://omahasystem.nl/eenheid-taal-omaha-snomed.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Thu, 23 Jul 2020 14:08:22 GMT Eenheid van taal stapje dichterbij. GUID-347C2CFD099D493DB32CC0676574E91F Certificeringsmodel aangepast https://omahasystem.nl/certificeringsmodel-aangepast.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Tue, 16 Jun 2020 14:54:20 GMT De Stichting Omaha System Support heeft, in samenspraak met ICT-leveranciers, het certificeringsmodel aangepast, op basis van huidige inzichten, ontwikkelingen en geleerde lessen. GUID-3304725922BB4AB28C7F877522FF3E28 Toolkit Welbevinden in het verpleeghuis https://omahasystem.nl/toolkit-welbevinden-verpleeghuis.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 20 May 2020 10:24:19 GMT Deze toolkit helpt zorgmedewerkers om consistent en systematisch aandacht te hebben voor het welbevinden van cliënten. GUID-917CF01A14CD4B668BE4A1B8EB10D887 Nieuw voorbeeldzorgplan: Herstelzorg na COVID-19 https://omahasystem.nl/voorbeeldzorgplan-revalidatie-na-coronavirus.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 29 Apr 2020 12:00:47 GMT Een nieuw voorbeeldzorgplan voor iedereen vrij toegankelijk. GUID-DCE7B63FBB33443EB4872FA58D6CB95B Nieuw: voorbeeldzorgplan handelen bij infecties https://omahasystem.nl/Nieuw-voorbeeldzorgplan-handelen-bij-infecties-corona.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Tue, 17 Mar 2020 15:52:20 GMT De Stichting Omaha System Support heeft een voorbeeldzorgplan ontwikkeld hoe je kunt handelen bij infectieziekten of een vermoeden daarvan. GUID-AF97ADED073748C8A2F010EB4ECDA2D1 Laat Omaha System voor je werken https://omahasystem.nl/Laat-Omaha-System-voor-je-werken.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 11 Mar 2020 08:11:56 GMT Kom ontdekken hoe het Omaha System voor jou kan werken op maandag 20 april in Zwolle tijdens de Omaha System-ledendag Noord. GUID-8F35C0D9986C40AA940E575700A65F3E ‘Met Omaha werk je vanuit het probleem en niet vanuit de oorzaak’ https://omahasystem.nl/Met-Omaha-werk-je-vanuit-het-probleem-en-niet-vanuit-de-oorzaak.html c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Wed, 11 Mar 2020 07:52:00 GMT Ervaringen van deelnemers aan de train-de trainerbijeenkomst ‘Werken op basis van het Omaha System’ GUID-CB8903CC96F1402BB8C1575FA1BEAA97 Zorgagenda 2020 https://omahasystem.nl/oma.net?id=12624 c.vandenhoven@vilans.nl (Christel van den Hoven) Fri, 06 Dec 2019 12:57:33 GMT De ZorgAgenda 2020 voor medewerkers in de (thuis)zorg en zorginstellingen is verschenen. GUID-D7A683BDCE1F499E8D3372BA8BEB84E1