Terugblik: internationale conferentie Omaha System in Minneapolis

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Terugblik: internationale conferentie Omaha System in Minneapolis

Terugblik: internationale conferentie Omaha System in Minneapolis

11 mei 2017

Eind april vond de internationale conferentie van het Omaha System plaats in Minneapolis. Vanuit Stichting Omaha System Support waren Jennie Mast, Marleen Versteeg en Laura Vriens aanwezig tijdens de conferentie. Gedurende 2 dagen deelden verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmedewerkers hun ervaringen rond het werken met het Omaha System. Wat viel op?

Presentaties conferentie: veel nadruk op onderzoek, data en trends

Tijdens de vele presentaties op de conferentie werd duidelijk: in Amerika vindt veel meer onderzoek in de verpleging plaats dan in Nederland. En dan ook nog onderzoek gebaseerd op ‘Omaha System data’ gegevens. Sommige landen en organisaties werken al 20 jaar met het Omaha System. Zij kunnen op grond van die gegevens veel analyses en overzichten laten zien. Een belangrijke uitkomst hiervan is het weergeven van de scores bij het afsluiten van de zorg. Door de scores na afloop in beeld te brengen (over een bepaalde tijdsperiode) kun je trends afleiden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij mensen met COPD in de loop der tijd? Is hun kennis over dit ziektebeeld bij het afsluiten van de zorg beter? Is hun gedrag verbeterd? Of is hun situatie juist ernstiger geworden? Voor het vak ‘Nursing Informatics’, op de verpleegkundige opleiding in Amerika, wordt casuïstiek hiervoor als opdracht aan studenten gegeven. Studenten leren hierdoor te werken met data die zijn vastgelegd door verpleegkundigen. 

Big Data

Verschillende verpleegkundigen zijn samen met onder andere de Universiteit van Minnesota bezig om de effecten van hun werk inzichtelijk te maken middels data analyses. Met behulp van analyse tools en clustering van algoritmes proberen zij met grote hoeveelheden gegevens zinvolle informatie te achterhalen die helpt de zorg te verbeteren. Ook vinden er experimenten plaats met ‘tekst mining’. Hierbij analyseert en clustert men de vrije tekstvelden op specifieke termen om zo verder gebruik te kunnen maken van de informatie die verpleegkundigen toevoegen aan de basistermen vanuit het Omaha System.

internationale conferentie Omaha System in Minneapolis

Inbreng cliënten bij onderzoeken

Adriana Galvan, een Spaanstalige cliënt, vertelde tijdens de conferentie hoe zij meewerkte aan een onderzoek met prof. dr. Karen Monsen aan de Universiteit van Minneapolis. Dit onderzoek ging over het betrekken van een achterstandsgroep bij hun eigen diabeteszorg. Met behulp van een app en icoontjes hebben zij mensen, die slecht op de hoogte waren van hun mogelijkheden, geholpen hun situatie te verbeteren. Adriana gaf aan dat zij met dit onderzoek de kwaliteit van leven van deze doelgroep hebben verbeterd.

Iconen verduidelijken het Omaha System

Op basis van een internationaal onderzoek, vanuit de Universiteit van Minneapolis, zijn 42 iconen (standaard plaatjes) ontwikkeld voor de 42 aandachtsgebieden van het Omaha System. Deze iconen verduidelijken het gebruik van het Omaha System bij cliënten. Uit het onderzoek blijkt dat bij deze eerste versie aan 6 iconen nog geen zelfde betekenis wordt gegeven. Ook waren enkele iconen in Japan en Korea minder herkenbaar. Er komt een vervolg voor verdere verfijning van de iconen. Als gebruiker van het Omaha System kun je hier over meedenken. Meld je aan.

internationale conferentie omaha system minneapolis

Werken vanuit een positieve benadering van gezondheid

Ook in Amerika is er een duidelijke beweging zichtbaar: er wordt steeds meer gekeken naar het versterken van mogelijkheden en draagkracht in plaats van dat er naar problemen wordt gekeken. Door de kracht van mensen te benadrukken komt het accent meer te liggen op ‘goede zorg’ en wordt er gewerkt vanuit een positieve benadering. Op die manier wordt duidelijker wat er nodig is om zelfmanagement, welzijn of gezondheid te ondersteunen of te promoten. Er wordt momenteel gewerkt aan een Engelstalige app, waarin zorgvragers kunnen aangeven wat zij zien als hun eigen kracht en hun sterke kanten die hun welbevinden bepalen.

Gemeenschap centraal

Een andere ontwikkeling die speelt is dat men ook internationaal meer onderzoek wil doen naar ‘community based care’. Men wil actief gebruik maken van voorbeelden en onderzoeken waarbij niet het individu centraal staat met zijn zorgvraag, maar juist de gemeenschap: de ‘community’. Zo wordt duidelijk wat de meerwaarde van het Omaha System ook op dit onderdeel van de zorg is. Daarnaast wordt bekend welke interventies hierbij het beste resultaat bieden.

Update van het Omaha System boek

Tijdens de conferentie is in werkgroepen besproken welke aanpassingen en verfijningen nodig zijn voor het Engelstalige Omaha System basisboek met daarin de kernbegrippen. Dit was de eerste stap naar mogelijke aanpassingen. Een aantal experts kwamen met voorstellen die door de ‘board’ moet worden goedgekeurd. Een voor ons belangrijk voorstel is het uit elkaar halen van de begrippen ‘caretaking/parenting’; in Nederland vertaald naar mantelzorg/zorg voor kind of huisgenoot. Dezelfde vraag voor het uit elkaar halen van begrippen kwam naar voren bij het aandachtsgebied ‘neuro/musculaire/skelet-functie’. Men vindt deze begrippen door hun complexiteit lastig te gebruiken. Of deze wijziging ook echt wordt doorgevoerd is nog niet bekend. Tevens kan de gebruiksvriendelijkheid van het basisboek verbeterd worden door het toevoegen van iconen, betere verwijzingen en casuïstiek.

Wat betekent dit voor Nederland?

Op dit moment onderzoeken we wat we in Nederland al kunnen gebruiken en hoe we onze leden hierover kunnen informeren. Andere ontwikkelingen zijn nog experimenteel. We gaan verder verkennen hoe we hier gebruik van kunnen maken.

Bezoek de website van het Omaha System International (www.omahasystem.org) voor meer informatie over de conferentie. Op deze website vind je het volledige programma en een overzicht van de sprekers. Het ‘abstract book’ is binnenkort beschikbaar. We laten uiteraard weten hoe dit ook voor onze leden is in te zien. Wij beschikken inmiddels over veel namen en mailadressen van betrokken Omaha System gebruikers die we kunnen bevragen.

Heb je opmerkingen of vragen die voor jouw organisatie relevant zijn? Laat het ons weten. Wij helpen je graag. Neem contact op met Jennie Mast, Marleen Versteeg of Laura Vriens.

Facebook Twitter LinkedIn

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.