Omahadag 2017: Omaha System als kwaliteitsimpuls

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Omahadag 2017: Omaha System als kwaliteitsimpuls

Omahadag 2017: Omaha System als kwaliteitsimpuls

27 september 2017

(Wijk)verpleegkundigen, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, bestuurders, ICT-deskundigen, onderwijsmensen. Een bont gezelschap is deze 22e september neergestreken op de Omahadag 2017 in Utrecht. De vraag: kun je het Omaha System ook benutten om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Het antwoord: ja! Maar kijk goed naar de mogelijkheden, begin klein en laat de professionals in the lead.

Voorzitter Inge Borghuis van stichting Omaha System Support en bestuurder van Amstelring heet de meer dan 100 aanwezigen welkom. Ze is verheugd dat zoveel organisaties bij de stichting zijn aangesloten, dat er nog steeds nieuwe organisaties bijkomen en dat inmiddels zo’n 80% van de thuiszorg in Nederland gebruik maakt van het systeem. Sterker nog: Omaha System krijgt ook in verpleeghuizen steeds meer voet aan de grond. Niet voor niets hebben de bij de Stichting aangesloten organisaties aangegeven nog 2 jaar door te willen gaan.

omaha dag omaha sytem als kwaliteitimpuls

Walhalla voor verpleegkundigen

Dick Herfst, bestuurder van de Stichting en van ZZG zorggroep en een van de initiatiefnemers van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) schetst vervolgens de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Hij neemt zijn gehoor mee terug naar de jaren '70 van de vorige eeuw. De wijkverpleging was toen een walhalla voor verpleegkundigen. Ze waren zelfstandig en de verpleegkunde en de context waren leidend. Als hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis zag hij destijds met lede ogen dat het merendeel van de opgeleide verpleegkundigen naar de wijkverpleging vertrok.

Professionele autonomie

Maar de tijden veranderden. Door diverse oorzaken werd het beroep van wijkverpleegkundige langzaamaan uitgehold. Recente ontwikkelingen echter, bijvoorbeeld het weer zelf indiceren en een classificatiesysteem als Omaha System, bieden volgens Dick Herfst nu weer kansen. Hij hamert erop dat wijkverpleegkundigen zelf de transitie vormgeven: ‘Als we dat niet doen, dan verliezen we onze professionele autonomie. De professional moet in the lead zijn. Wij staan aan de vooravond van een verdere positionering van de wijkverpleegkundige professional in Nederland. Het hele proces kan niet plaatsvinden zonder hen.’
Bekijk de presentatie

Inspelen op ontwikkelingen

‘Er is een enorme professionalisering’ aan de gang, bevestigt Inge Borghuis. Zij schetst aan de hand van een filmpje in sneltreinvaart hoe de Stichting Omaha System Support inspeelt op die ontwikkelingen:

  • Er komt dit jaar nog een verdiepende handleiding voor gebruikers van Omaha System
  • Een werkgroep intramuraal gaat bezien hoe de bestaande materialen van het Omaha System voor intramuraal kunnen worden aangepast. Daarbij gaat het onder andere om de kwaliteit van leven en welbevinden
  • Binnenkort is een uitbreidingspakket beschikbaar voor gecertificeerde ICT-leveranciers, waardoor zij voorbeeldzorgplannen, die steeds actueel worden gehouden, in elektronische cliëntendossiers kunnen opnemen
  • Er wordt een tool ontwikkeld waarmee verpleegkundigen hun eigen data uit het Omaha System kunnen analyseren. Deze is medio 2018 beschikbaar
  • Omaha System Support legt contacten met scholen en bezoekt ze om te laten zien wat het Omaha System in huis heeft
  • Met 3 verpleeghuizen gaat de Stichting Omaha System Support onderzoek doen naar hoe Omaha System het beste kan ondersteunen in de zorg voor het welzijn van cliënten.

Bekijk deze video van de sprekers

Workshops Omahadag

In workshops gaan de deelnemers vervolgens aan de slag met verschillende onderwerpen die relevant zijn voor het gebruik van Omaha System. De conclusie: er is veel mogelijk.

Data-analyse met Omaha System

Maik Couwenberg en Laura Vriens (beiden van Vilans) besteden in hun workshop aandacht aan de vragen die met gegevens uit het Omaha System kunnen worden beantwoord. Zij peilen hoe organisaties daarmee bezig zijn, lichten de achtergrond en mogelijkheden van data-analyse met Omaha System toe en zetten de deelnemers aan het werk met het data-analysespel: ‘We gaan een grote Excelfile maken’. Op speelse wijze krijgen de aanwezigen zo inzicht in de vragen die met gegevens uit het Omaha System kunnen worden beantwoord en wat daarvoor nodig is. Maik Couwenberg en Laura Vriens besluiten de workshop met enkele tips. Zoals: registreer volledig en correct en ga in gesprek met je team over welke vragen jullie zouden willen beantwoorden. Kijk goed naar de (on)mogelijkheden: begin klein!

Download de presentatie

omahadag- maha system als kwaliteitsimpuls

Verpleegkundig leiderschap

Pieterbas Lalleman (Hogeschool en Universiteit Utrecht) heeft onderzoek gedaan naar verpleegkundig leiderschap. Hij, verpleegkundige en organisatiesocioloog, schetst op komische wijze de typische eigenschappen van verpleegkundigen: de snelle tred, het willen weten hoe iets moet worden gedaan en hun neiging tot ‘rust, reinheid en regelmaat’. En over een gepensioneerde verpleegkundige die in de krant haar hart lucht over de teloorgang van de zorg: ‘Mensen die veel vinden, hebben niet goed gezocht’. De uitdaging: een balans vinden tussen ‘zorgen’ en de systemen waarmee je moet werken. Hij bespreekt de neigingen van verpleegkundig managers en de valkuilen die daardoor ontstaan in hun leiderschap. (‘Opmerkelijk: dokters die manager worden houden hun witte jas aan, verpleegkundigen die manager worden weten niet hoe snel ze die uit moeten doen’). Zijn advies: ga shadowen, observeren en verkennen, ga gluren bij de buren. Met je handen op de rug. Dat vergroot je inzicht in hoe je het zelf doet en wat je niet meer zou moeten doen.’

Bekijk informatie

Het nieuwe kwaliteitskader

Elly van Haaren (zorgadviseur) en Hans Buijing (bestuurder BTN) staan stil bij de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor het werken met Omaha System. Zij schetsen de ontstaansgeschiedenis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de ontwikkelingen die nu ook moeten leiden tot een kader voor de extramurale zorg. Hans Buijing geeft aan dat naar zijn mening het Omaha System ondersteunend en niet leidend is voor het denken en handelen. Elly van Haaren ziet niet direct een aardverschuiving: ‘Klinisch redeneren en het Omaha System zijn de basis voor het zorgproces. Het kwaliteitskader kan prikkelen, de puntjes op de i zetten.’

Download presentatie

Registreren en documenteren, wat kun je daarmee?

Marieke Goris van Thebe en Annemarie Vaalburg van V&VN lichten toe hoe je als wijkteam zelf met kwaliteitsinformatie aan de slag kunt gaan. Voor de wijkteams van Thebe is daarvoor en dashboard ontwikkeld met zorginhoudelijke informatie, die binnen het team wordt besproken. In kleine groepjes bespreken de deelnemers aan deze workshop welke informatie zij relevant vinden voor de teams. Marieke Goris: ‘Je kunt er heel veel uithalen, maar je moet dat wel zelf doen. Je krijgt veel meer inzicht in wat je daadwerkelijk doet’. Haar tip: begin klein en focus je op de kwaliteit van zorg.

Bekijk informatie

Onderwijs

Christine Kranenburg en Elena Jager (Vilans) schetsen hoe studenten kunnen worden voorbereid op het werken met Omaha System en welke soorten studenten er zijn. Een rollenspel, met een hoofdrol voor Florence Nightingale, maakt de deelnemers bewust van het perspectief van de student. Tot slot bespreken zij de materialen van Omaha System die ook in het onderwijs kunnen worden gebruikt.

Download informatie spreker

Facebook Twitter LinkedIn

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.