Wie gingen u voor? De cijfers

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Wie gingen u voor? De cijfers

Wie gingen u voor? De cijfers

12 maart 2015

Sinds de start van het initiatief rondom het Omaha System begin mei 2014 neemt de belangstelling toe. Begin december hebben 30 zorgorganisaties de instapovereenkomst getekend. Zij gaan daarmee gezamenlijk aan de slag om de professionalisering van de maatschappelijke gezondheidszorg een impuls te geven. Inmiddels staat de teller op 36 zorgorganisaties en het blijft groeien. Hier (pdf) vindt u een overzicht van alle leden. Met alle leden wordt contact opgenomen om een intake/advies gesprek te plannen om zo een vliegende start te maken!

Scholingsbureaus

Naast de contacten met zorgorganisaties heeft de stichting intensief ingezet om ook scholingsbureaus te betrekken om zo te zorgen dat er op de juiste manier geschoold en gewerkt wordt met de classificatie. Dit heeft geresulteerd in 7 scholingsbureaus (pdf) die (gaan) werken met het gecertificeerde Omaha System-materiaal. Als u dus scholing organiseert via deze bureaus weet u zeker dat u met de laatste juiste termen en materialen werkt.

ICT-leveranciers

De stichting heeft ook als doelstelling de kwaliteit en passend gebruik van de terminologie te waarborgen. Er is daarom een certificeringsmodel ontwikkeld voor en samen met software leveranciers die Omaha System inbouwen in hun software. Het doel van certificering is:

  • Zorgen dat Omaha System op de juiste manier wordt toegepast, door de kwaliteit van de implementatie in specifieke software producten en diensten te toetsen.
  • Het ondersteunen van de ICT-leveranciers bij het juist invoeren en toepassen van het Omaha System in hun eigen systemen.
  • Zorgen dat output voor onderzoeksgegevens gebaseerd op Omaha System die door specifieke software producten en diensten wordt opgeleverd voldoet aan de gewenste eisen voor juistheid, volledigheid en compatibiliteit.

Hier (pdf) vindt u het overzicht met de eerste ICT-leveranciers die aan de slag gaan met implementatie van het Omaha System in hun applicatie.

Facebook Twitter LinkedIn

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.