Aanmelden ICT-leveranciers

U bevindt zich hier: Home | Lid worden | ICT-leveranciers

Aanmelden ICT-leveranciers

Direct aanmelden

Download een voorbeeldovereenkomst

Meld je aan en ontdek de voordelen van Omaha System en aansluiting bij de stichting.

Instappakket ICT-leveranciers

Voor veel zorgorganisaties is het inbouwen van Omaha System in de ICT-applicatie een belangrijk onderdeel van de implementatie. Iedere softwareleverancier kan Omaha System inbouwen in zijn software. Stichting Omaha System Support ondersteunt de softwareleverancier door middel van het instappakket ICT-leveranciers. Het instappakket vraagt een investering van € 10.000,-.

Het ICT-instappakket is als volgt samengesteld:

 • In boekvorm: The Omaha System: A Key to Practice, Documentation, and Information Management (Reprinted 2nd ed.).
 • Als digitaal bronbestand: de Nederlandse vertalingen van Appendix A en de Users Guide uit bovenvermeld boek.

Daarnaast heeft u toegang tot het gebruikersdeel van de website met daarop:

 • Generieke informatieproducten, zoals informatieve flyers voor in de eigen organisatie, presentaties, casuïstiek voorbeelden, voorbeeld zorgplannen.
 • Generieke implementatie- en validatie-instrumenten.
 • Een onlinebibliotheek met relevante onderzoeksrapporten en publicaties met samenvattingen in het Nederlands en uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek over het Omaha System.

Aanvullend op het ICT-instappakket ontvangt u van de Stichting de nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen en ervaringen en kunt u deelnemen aan door de Stichting georganiseerde kennisdeling over en uitwisseling van ervaringen met het gebruik van het Omaha System.

Uitbreidingspakket

Voor ICT-bedrijven die reeds beschikken over een instappakket is er een uitbreidingspakket. Dit pakket is alleen beschikbaar voor reeds gecertificeerde ICT-partners en is als volgt samengesteld:

 • De meest actuele versie van de Nederlandse vertalingen van Appendix A en de User Guide uit bovenvermeld boek (digitaal bronbestand).
 • De meest actuele versie van de voorbeeldzorgplannen (digitaal bronbestand).
 • Een actuele standaard voor de export van data op basis van Omaha Systemtermen.
 • Feedback op en advies over een aangeleverd exportbestand, gebaseerd op bovenstaande standaard. 

Certificering ICT-leveranciers

Stichting Omaha System Support is een Stichting die als doel heeft informatievoorziening in zorg en welzijn vanuit het perspectief van de cliënt en de professional te verbeteren. We hebben ook als doelstelling de kwaliteit en passend gebruik van de terminologie te waarborgen. De Stichting Omaha System Support heeft daarom een certificeringsmodel 1.0 ontwikkeld voor en samen met softwareleveranciers die Omaha System inbouwen in hun software. In de instapovereenkomst tussen Stichting Omaha System Support en de zorgorganisaties is vastgelegd dat zorgorganisaties gebruik maken van de door de stichting gecertificeerde ICT-leveranciers.

De ICT-leveranciers die aangesloten zijn bij de Stichting en de ICT-leveranciers die gecertificeerd zijn staan vermeld op de pagina gecertificeerde ICT-leveranciers. De lijst vermeldt ook welke ICT–leveranciers het uitbreidingspakket hebben afgenomen.

Doel certificering

Het doel van de Omaha System softwarecertificering is:

 • Borgen dat het Omaha System op de juiste manier wordt toegepast door het toetsen van de kwaliteit van de implementatie van het Omaha System in softwareproducten.
 • Ondersteunen van de gebruikers bij het juist invoeren en toepassen van het Omaha System.
 • Borgen dat output voor onder andere onderzoeks- en kwaliteitsgegevens gebaseerd op het Omaha System die softwareproducten opleveren, voldoet aan de gewenste eisen voor juistheid, volledigheid en compatibiliteit.

Doorontwikkeling van het certificeringsmodel

De implementatie van het Omaha System in softwareproducten die Nederlandse zorgorganisaties gebruiken, staat nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat er in de komende jaren veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan worden die impact hebben op de eisen die gesteld worden aan de softwareproducten en daarmee ook aan de certificering van de software.

Dat betekent dat in de loop van de tijd extra eisen kunnen worden toegevoegd die bijvoorbeeld voortkomen uit:

 • Wensen en ervaringen van gebruikers van software die is gebaseerd op Omaha System. 
 • De noodzaak om te komen tot uniforme en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksdata; dat wil zeggen dat dat de onderzoeksdata die door de systemen worden geëxporteerd aan specifieke kwaliteitseisen voldoen en op eenvoudige wijze kunnen worden geïntegreerd.

Download het certificeringsmodel (pdf).

Hier vind je het overzicht met de ICT-leveranciers die aan de slag zijn met de implementatie van Omaha System in hun applicaties.

Wil je Omaha System inbouwen?

Schrijf je dan in via dit formulier. Er wordt dan contact opgenomen en je ontvangt een overeenkomst. Na het tekenen van de overeenkomst en het overmaken van een eenmalige bijdrage van € 10.000,- ex BTW ontvang je het instappakket.

Meer informatie

Vragen? mail naar info@omahasystem.nl

Direct aanmelden

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.