Wat is het Omaha System?

U bevindt zich hier: Home | Omaha System | Wat is het Omaha System?

Wat is het Omaha System?

Het Omaha System is een classificatiesysteem, terminologie- en codestelsel in 1. Met Omaha System kun je de gezondheidstoestand, acties en metingen voor een cliënt vastleggen. Het is onder andere toepasbaar in de maatschappelijke gezondheidszorg en in de wijkverpleging. 

Omaha System: een classificatiesysteem

Wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen hun werk professionaliseren door een gezamenlijke terminologie en classificatie. Dat was de reden om het Omaha System te vertalen naar de Nederlandse context. De classificatie helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Het vergemakkelijkt de communicatie met elkaar en met de cliënt. Daarnaast maakt het vergelijkingen mogelijk op inhoud, kwaliteit en kosten, en biedt het een kader voor de kennis die zorg- en welzijnsprofessionals nodig hebben.

over classificatiesysteem

Veranderende rollen

De wijkverpleegkundige heeft een centrale positie in de eerste lijn. Ze signaleert en voorkomt problemen, neemt assessment af, coördineert en organiseert de zorg en werkt aan zelfredzaamheid bij cliënten. De wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel tussen zorg en welzijn in de buurt. Ook het systematisch signaleren van zorgproblemen in de wijk en samen met andere disciplines gezond gedrag versterken, hoort daarbij.

Zorg- en welzijnsorganisaties werken steeds meer samen. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals gebruikmaken van een gezamenlijke terminologie en classificatie: een eenheid van taal. Zorgverleners in meer dan 20 landen werken met het Omaha System. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2014 haar steun uitgesproken voor dit classificatiesysteem en een subsidie beschikbaar gesteld aan Stichting Omaha System Support.

Op deze pagina lees je alles over de methode en wat je moet weten om ook aan de slag te gaan. Meld je aan als partner van de stichting en maak gebruik van alle voordelen.

Historie Omaha System

Het Omaha System ontstond medio jaren '70 in Omaha (VS). Organisaties voor thuiszorg en openbare gezondheidszorg wilden een betere manier ontwikkelen om de zorg te beschrijven. Medische classificatiesystemen en de verschillende terminologieën sloten onvoldoende aan bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg.

Het nieuwe systeem moest adequater beschrijven wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is op hun cliënten en wat het verschil maakt in uitkomsten: het Omaha System. Het zou de manier waarop zorg geleverd en gedocumenteerd werd veranderen. Het is door en voor zorgverleners ontwikkeld. De gebruikte terminologie is door middel van kwalitatief onderzoek uit dossiers gedestilleerd en samengevoegd tot het Omaha System.

Omaha System is wetenschappelijk onderbouwd en 1van de 6 classificatiesystemen die erkend zijn door de American Nurses Association. Het wordt inmiddels in meerdere landen, verschillende sectoren en door meerdere disciplines gebruikt, ook in Nederland.

Uitleg Omaha System

Een voordeel van het Omaha System is dat je meteen de gegevens juist vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

De zorgverlener brengt de aandachtsgebieden of problemen van de cliënt in kaart, verdeeld over 4 domeinen:

 1. het fysiologische domein
 2. het gezondheidsgerelateerde gedragsdomein
 3. het omgevingsdomein
 4. het psychosociale domein

Het in kaart brengen gebeurt aan de hand van scores, aan deze scores koppelt hij acties. Per gebied worden scores op een schaal van 1 tot 5 vastgelegd op:

 • Status
  Hoe een cliënt ‘is’.
  Zijn conditie in relatie tot objectieve en subjectieve kenmerken.
 • Kennis
  Wat een cliënt ‘weet’.
  Zijn vermogen om informatie te onthouden en interpreteren.
 • Gedrag
  Wat een cliënt ‘doet’.
  Zichtbare reacties, acties of activiteiten van de cliënt, passend bij gelegenheid of doel.

De uitkomsten zijn aanknopingspunten voor de begeleiding. Zorgverleners leggen de scores vast bij nieuwe cliënten, tijdens de periode van zorgverlening en bij het afsluiten van de zorg. De uitkomsten kunnen op die manier makkelijk geëvalueerd worden. Je kunt op ieder moment de scores van de huidige situatie, de streefscores of gewenste uitkomstscores vastleggen. Dit ondersteunt doelgericht werken en het maakt de zorg overdraagbaar.

Iedere term in het Omaha System is gecodeerd. Dit maakt het heel geschikt voor het automatiseren, vastleggen en uitwisselen van gegevens.

Is het Omaha System een ICT systeem?

Het Omaha System is geen ICT systeem, maar kan als er een codering aan gekoppeld is gemakkelijk vertaald worden naar een ICT systeem. Door een goede uitwerking van een classificatie binnen een ICT systeem wordt bijvoorbeeld het zorgplan gebaseerd op een classificatie en kan het voor meerdere doelen gebruikt worden.

Omaha System is geen verantwoordingssysteem of registratiesysteem, maar geeft handen en voeten aan het hele zorg- en begeleidingsproces. Je kunt het gebruiken om de resultaten van je zorg- en dienstverlening te laten zien en te onderbouwen. Het is primair een classificatie om de zorgverlening transparant te beschrijven en daarmee de kwaliteit van zorg te verhogen en inzichtelijk te maken.

Inzicht zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben geen inzicht in de gegevens die organisaties nu vastleggen met het Omaha System. Wel willen verzekeraars afspraken maken over bijvoorbeeld het gebruik van een classificatie als onderlegger voor het ECD zodat gegevens op een vergelijkbare wijze op geanonimiseerd niveau groepsgewijs vergeleken of ingezien kunnen worden. Verzekeraars moeten met zorgaanbieders, ACTIZ en andere partijen afspreken wat hierin kan en mag. Dit geldt ook voor andere classificaties of andere gegevens.

Animatie over het werken met Omaha System

Onderstaande animatie schetst een helder beeld over hoe het Omaha System zorgprofessionals ondersteunt in de zorgverlening. Bekijk wat de hoofdlijnen zijn van het Omaha System. De video is zowel met als zonder geluid af te spelen.

Kun je de video niet goed zien of afspelen? Bekijk hem dan op Vimeo (externe link).

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.