Veelgestelde vragen over het Omaha System en verpleegkundige en verzorgende verslaglegging

U bevindt zich hier: Home | Veelgestelde vragen | Omaha System en verpleegkundige en verzorgende verslaglegging

Veelgestelde vragen over het Omaha System en verpleegkundige en verzorgende verslaglegging

Hieronder staan alle veelgestelde vragen en antwoorden van de rubriek 'Omaha System en verpleegkundige en verzorgende verslaglegging'. Kijk in het overzicht of het antwoord op uw vraag misschien al een keer gegeven is. Staat het antwoord er niet bij neem dan contact met ons op of neem een kijkje bij de overige veelgestelde vragen.

Loop je in de praktijk tegen een vraag aan over het gebruik van het Omaha System? Stel je praktijkvraag!

 • Wat is de relatie met het zorg-leefplan?

  Veel zorgprofessionals kennen het zorg-leefplan van ActiZ als basis voor het zorgplan. Het Zorgleefplan van ActiZ is geen classificatie omdat ieder die met het Zorgleefplan werkt, daar een eigen invulling aan geeft en eigen woorden gebruikt.

  Het Omaha System biedt een soortgelijk breed kader, maar biedt terminologie die de invulling eenduidig en transparant maakt. Zowel in het Zorgleefplan als in Omaha System wordt breed gekeken naar de vragen en behoeften van de cliënt. Het gesprek met de cliënt staat centraal. Vanuit deze brede blik is het niet moeilijk om over te stappen vanuit het Zorgleefplan naar het werken met het Omaha System. ActiZ ondersteunt daarom ook mede het initiatief van de Stichting Omaha System Support.

 • Hoe vertaal je Omaha System naar een zorgplan? Wat moet er wel/niet in?

  Door het Omaha System te integreren met het zorgplan wordt het gebruik van dezelfde termen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Zorgverleners gebruiken de logica van de ordening waardoor het zelf formuleren van problemen of doelen veel minder tijd en gepieker kost.

  In een elektronisch cliënt dossier wordt hetgeen de zorgverlener in samenspraak met de cliënt/ mantelzorger vastlegt direct vertaald naar een zorgplan dat voldoet aan de eisen van de organisatie. Afhankelijk van het ICT- bedrijf waarmee de organisatie werkt zal het dossier met het zorgplan er anders uitzien.

 • Vervangt het Omaha System de zorg-leefplan domeinen?

  De verwachting is dat het werken met een classificatie leidend gaat worden voor de zorg. Vanuit het Omaha System betekent dit dat de vier domeinen en de 42 (aandachts-) gebieden de basis vormen voor het zorgplan. De indeling verschilt met die van het zorg-leefplan maar dekt wel alle zorgvragen. De gebieden en de logica van het Omaha System zijn snel te herkennen en te gebruiken en zijn niet wezenlijk anders dan de gebieden in het zorg-leefplan. Vanuit het Omaha System is wel meer aandacht specifiek voor de preventieve kant van de zorg vanuit het domein gezondheids gerelateerd gedrag en de hoofdgroep uit de acties Adviseren, Instrueren en Begeleiden.

 • Zijn alle onderdelen voor goede verslaglegging aanwezig in Omaha System?

  V&VN heeft in 2011 de richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging (externe link) gepubliceerd. De richtlijn biedt verpleegkundigen en verzorgenden houvast bij een goede verslaglegging en een juiste omgang met dossiers. Het is een van de belangrijkste uitgangpunten voor de huidige praktijk van de verslaglegging.
  De richtlijn wordt op dit moment herzien.

  Het Omaha System voldoet aan de normen van V&VN voor indicatiestelling en aan de richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Het is een goed hulpmiddel voor verslaglegging omdat het eenheid van taal biedt, met gedefinieerde termen. Het zorgproces wordt zo gestandaardiseerd vastgelegd.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.